• Naziv: PAĆ-PAĆ D.O.O
  • Naselje: Opatija, 51410
  • Grad/Općina: Opatija
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAĆ-PAĆ D.O.O Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 18.513,04 HRK 0,00 HRK
Ukupno 18.513,04 HRK 0,00 HRK