• Naziv: NIKOLA JURČIĆ
  • Naselje: Hercegovac, 43284
  • Grad/Općina: Hercegovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLA JURČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.118,31 HRK 4.475,55 HRK
NIKOLA JURČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 6.083,26 HRK 6.755,83 HRK
NIKOLA JURČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.929,73 HRK 4.431,44 HRK
NIKOLA JURČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.884,50 HRK 9.558,45 HRK
NIKOLA JURČIĆ Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 300,61 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.316,41 HRK 25.221,27 HRK