• Naziv: MATIJA KOČIŠ
  • Naselje: Hrženica, 42233
  • Grad/Općina: Sveti Đurđ
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATIJA KOČIŠ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 173,54 HRK 694,43 HRK
MATIJA KOČIŠ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 943,94 HRK 1.048,29 HRK
MATIJA KOČIŠ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 626,54 HRK 706,50 HRK
MATIJA KOČIŠ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 447,59 HRK 1.483,04 HRK
Ukupno 2.191,61 HRK 3.932,26 HRK