• Naziv: POSLOVNI CENTAR "JAPA"
  • Naselje: Čakovec, 40000
  • Grad/Općina: Čakovec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POSLOVNI CENTAR "JAPA" EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 215,18 HRK 861,05 HRK
POSLOVNI CENTAR "JAPA" EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.325,86 HRK 1.190,02 HRK
POSLOVNI CENTAR "JAPA" EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.135,96 HRK 1.303,81 HRK
POSLOVNI CENTAR "JAPA" EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 776,99 HRK 876,14 HRK
POSLOVNI CENTAR "JAPA" EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 544,74 HRK 1.824,28 HRK
Ukupno 3.998,73 HRK 6.055,30 HRK