• Naziv: POLJOPRIVREDNI OBRT "MATOK"
  • Naselje: Babina Greda, 32276
  • Grad/Općina: Babina Greda
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POLJOPRIVREDNI OBRT "MATOK" EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.171,06 HRK 4.686,61 HRK
POLJOPRIVREDNI OBRT "MATOK" EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.612,56 HRK 4.011,99 HRK
POLJOPRIVREDNI OBRT "MATOK" EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.199,20 HRK 4.735,31 HRK
POLJOPRIVREDNI OBRT "MATOK" EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.020,87 HRK 10.009,48 HRK
POLJOPRIVREDNI OBRT "MATOK" Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 301,14 HRK 0,00 HRK
Ukupno 12.304,83 HRK 23.443,39 HRK