• Naziv: RIBARSKI OBRT TRILJA
  • Naselje: Rijeka, 51000
  • Grad/Općina: Rijeka
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RIBARSKI OBRT TRILJA Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 25.716,36 HRK 0,00 HRK
Ukupno 25.716,36 HRK 0,00 HRK