• Naziv: DENIS FAGNJEN
  • Naselje: Gračina, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DENIS FAGNJEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 456,76 HRK 1.828,11 HRK
DENIS FAGNJEN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 853,28 HRK
DENIS FAGNJEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.484,84 HRK 2.759,59 HRK
DENIS FAGNJEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.904,24 HRK 2.147,34 HRK
DENIS FAGNJEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.178,17 HRK 3.904,28 HRK
Ukupno 6.780,66 HRK 11.492,60 HRK