• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Cvetlin, 42255
  • Grad/Općina: Bednja
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 718,94 HRK 718,94 HRK
Ukupno 718,94 HRK 718,94 HRK