• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Šmrika, 51263
  • Grad/Općina: Kraljevica
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 162,23 HRK 162,23 HRK
Ukupno 162,23 HRK 162,23 HRK