• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Cestica, 42208
  • Grad/Općina: Cestica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 115,00 HRK 115,00 HRK
Ukupno 115,00 HRK 115,00 HRK