• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Križ, 10314
  • Grad/Općina: Križ
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 209,81 HRK 209,81 HRK
Ukupno 209,81 HRK 209,81 HRK