• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Glina, 44400
  • Grad/Općina: Glina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 672,00 HRK 672,00 HRK
Ukupno 672,00 HRK 672,00 HRK