• Naziv: MIROSLAV VUKOVIĆ
  • Naselje: Kuševac, 31400
  • Grad/Općina: Đakovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIROSLAV VUKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 364,03 HRK 1.456,74 HRK
MIROSLAV VUKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.980,08 HRK 795,12 HRK
MIROSLAV VUKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.059,91 HRK 393,81 HRK
MIROSLAV VUKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 938,90 HRK 1.082,39 HRK
Ukupno 4.342,92 HRK 3.728,06 HRK