• Naziv: PETRA GLAVAK
  • Naselje: Galovac, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETRA GLAVAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 23,24 HRK 2.430,57 HRK
PETRA GLAVAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.182,70 HRK 2.832,98 HRK
PETRA GLAVAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 206,98 HRK 3.580,61 HRK
PETRA GLAVAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 97,60 HRK 6.395,66 HRK
Ukupno 2.510,52 HRK 15.239,82 HRK