• Naziv: BLANKA STIPČIĆ BERIĆ
  • Naselje: Kačkovec, 49294
  • Grad/Općina: Kraljevec na Sutli
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BLANKA STIPČIĆ BERIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.454,34 HRK 9.822,42 HRK
BLANKA STIPČIĆ BERIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.359,02 HRK 7.701,19 HRK
BLANKA STIPČIĆ BERIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 9.966,51 HRK 11.238,94 HRK
BLANKA STIPČIĆ BERIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 13.351,35 HRK 14.827,58 HRK
BLANKA STIPČIĆ BERIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.181,24 HRK 4.715,05 HRK
BLANKA STIPČIĆ BERIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 6.330,49 HRK 20.978,19 HRK
Ukupno 37.642,95 HRK 69.283,37 HRK