• Naziv: NIKOLA RAJTAR
  • Naselje: Gradečki Pavlovec, 10345
  • Grad/Općina: Gradec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLA RAJTAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.784,38 HRK 7.141,26 HRK
NIKOLA RAJTAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 9.169,12 HRK 10.339,72 HRK
NIKOLA RAJTAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 9.706,99 HRK 10.780,27 HRK
NIKOLA RAJTAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
NIKOLA RAJTAR EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 1.470,40 HRK 1.470,40 HRK
NIKOLA RAJTAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.602,52 HRK 15.251,85 HRK
NIKOLA RAJTAR Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 4.517,88 HRK 0,00 HRK
NIKOLA RAJTAR Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 893,30 HRK 0,00 HRK
Ukupno 36.635,73 HRK 50.047,98 HRK