• Naziv: DAVID HORVAT
  • Naselje: Goričan, 40324
  • Grad/Općina: Goričan
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAVID HORVAT EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 365,41 HRK 1.462,32 HRK
DAVID HORVAT EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.987,72 HRK 817,80 HRK
DAVID HORVAT EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.434,95 HRK 540,01 HRK
DAVID HORVAT EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 942,49 HRK 1.115,01 HRK
Ukupno 4.730,57 HRK 3.935,14 HRK