• Naziv: MLADEN NEŽIĆ
  • Naselje: Poljana, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MLADEN NEŽIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 752,10 HRK 3.008,16 HRK
MLADEN NEŽIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.494,58 HRK 113,03 HRK
Ukupno 6.246,68 HRK 3.121,19 HRK