• Naziv: MATIJA POLJAN
  • Naselje: Križanec, 42204
  • Grad/Općina: Sveti Ilija
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATIJA POLJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 766,21 HRK 3.066,32 HRK
MATIJA POLJAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.126,24 HRK 6.382,06 HRK
MATIJA POLJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.554,59 HRK 5.136,03 HRK
MATIJA POLJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.913,86 HRK 1.665,31 HRK
MATIJA POLJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.879,55 HRK 707,35 HRK
MATIJA POLJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.969,91 HRK 2.224,48 HRK
Ukupno 14.210,36 HRK 19.181,55 HRK