• Naziv: DRAGICA SPEVEC
  • Naselje: Vukanci, 49251
  • Grad/Općina: Mače
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGICA SPEVEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 139,97 HRK 560,11 HRK
DRAGICA SPEVEC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 296,02 HRK 1.677,49 HRK
DRAGICA SPEVEC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 761,24 HRK 845,48 HRK
DRAGICA SPEVEC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 491,77 HRK 554,53 HRK
DRAGICA SPEVEC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 360,97 HRK 1.196,21 HRK
Ukupno 2.049,97 HRK 4.833,82 HRK