• Naziv: BORIS GLOŽINIĆ
  • Naselje: Slokovec, 42230
  • Grad/Općina: Ludbreg
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIS GLOŽINIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 155,95 HRK 624,02 HRK
BORIS GLOŽINIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 328,36 HRK 1.860,50 HRK
BORIS GLOŽINIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 848,23 HRK 337,25 HRK
BORIS GLOŽINIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 547,96 HRK 206,22 HRK
BORIS GLOŽINIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 402,18 HRK 458,88 HRK
Ukupno 2.282,68 HRK 3.486,87 HRK