• Naziv: JELENA KOKIR ADAMOVIĆ
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JELENA KOKIR ADAMOVIĆ EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 974,75 HRK 5.523,41 HRK
JELENA KOKIR ADAMOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 63,91 HRK 255,71 HRK
JELENA KOKIR ADAMOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 134,58 HRK 762,48 HRK
JELENA KOKIR ADAMOVIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 347,60 HRK 138,22 HRK
JELENA KOKIR ADAMOVIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 224,60 HRK 84,54 HRK
JELENA KOKIR ADAMOVIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 164,82 HRK 188,05 HRK
Ukupno 1.910,26 HRK 6.952,41 HRK