• Naziv: JOVAN VUJKOVIĆ
  • Naselje: Borovo, 32227
  • Grad/Općina: Borovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOVAN VUJKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.049,90 HRK 4.201,57 HRK
JOVAN VUJKOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.157,84 HRK 423,61 HRK
JOVAN VUJKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.710,98 HRK 2.304,60 HRK
JOVAN VUJKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.170,79 HRK 1.193,27 HRK
JOVAN VUJKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.579,92 HRK 3.138,42 HRK
Ukupno 13.669,43 HRK 11.261,47 HRK