• Naziv: MIHAELA SALOPEK
  • Naselje: Ivankovo, 32281
  • Grad/Općina: Ivankovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIHAELA SALOPEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 10,44 HRK 1.552,37 HRK
MIHAELA SALOPEK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 394,81 HRK
MIHAELA SALOPEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.110,03 HRK 839,01 HRK
MIHAELA SALOPEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.363,09 HRK 512,96 HRK
MIHAELA SALOPEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 308,00 HRK 1.141,59 HRK
Ukupno 4.548,21 HRK 4.440,74 HRK