• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Popova Luka, 20246
  • Grad/Općina: Janjina
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 129,12 HRK 516,62 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 702,22 HRK 279,19 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 453,62 HRK 170,68 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 332,99 HRK 379,89 HRK
Ukupno 1.617,95 HRK 1.346,38 HRK