• Naziv: IGOR BOLTUŽIĆ
  • Naselje: Petrinja, 44250
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IGOR BOLTUŽIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 664,00 HRK 2.657,23 HRK
IGOR BOLTUŽIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.398,09 HRK 7.922,36 HRK
IGOR BOLTUŽIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.269,88 HRK 2.559,61 HRK
IGOR BOLTUŽIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.611,72 HRK 1.436,08 HRK
IGOR BOLTUŽIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.333,18 HRK 878,03 HRK
IGOR BOLTUŽIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.712,60 HRK 1.954,05 HRK
IGOR BOLTUŽIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 2.581,57 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.571,04 HRK 17.407,36 HRK