• Naziv: BARBARA FIOLIĆ
  • Naselje: Mala Mlaka, 10020
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARBARA FIOLIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 21.433,42 HRK 85.776,64 HRK
BARBARA FIOLIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 116.591,93 HRK 129.482,92 HRK
BARBARA FIOLIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
BARBARA FIOLIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 52.674,66 HRK 183.197,23 HRK
Ukupno 195.191,15 HRK 403.521,27 HRK