• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Smiljan, 53211
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 578,80 HRK 0,00 HRK
Ukupno 578,80 HRK 0,00 HRK