• Naziv: DALIBOR JURIŠIĆ
  • Naselje: Veliki Zdenci, 43293
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DALIBOR JURIŠIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.424,55 HRK 5.701,04 HRK
DALIBOR JURIŠIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 7.749,00 HRK 3.188,95 HRK
DALIBOR JURIŠIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 1.690,14 HRK
DALIBOR JURIŠIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.674,33 HRK 4.348,20 HRK
DALIBOR JURIŠIĆ Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 842,98 HRK 0,00 HRK
Ukupno 18.182,00 HRK 14.928,33 HRK