• Naziv: DALIBOR TUČEK
  • Naselje: Daruvar, 43500
  • Grad/Općina: Daruvar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DALIBOR TUČEK EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 5.156,05 HRK 29.217,44 HRK
DALIBOR TUČEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 372,59 HRK 1.490,98 HRK
DALIBOR TUČEK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.644,74 HRK 1.361,81 HRK
DALIBOR TUČEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.026,56 HRK 805,82 HRK
DALIBOR TUČEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.309,20 HRK 492,68 HRK
DALIBOR TUČEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 960,99 HRK 1.096,43 HRK
Ukupno 13.470,13 HRK 34.465,16 HRK