• Naziv: LADISLAV WALTER
  • Naselje: Trenkovo, 34330
  • Grad/Općina: Velika
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LADISLAV WALTER EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 472,89 HRK 1.892,47 HRK
LADISLAV WALTER EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.572,37 HRK 1.058,56 HRK
LADISLAV WALTER EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.699,91 HRK 639,75 HRK
LADISLAV WALTER EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.219,76 HRK 1.443,33 HRK
LADISLAV WALTER Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 259,42 HRK 0,00 HRK
LADISLAV WALTER Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2016 11.660,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 17.884,35 HRK 5.034,11 HRK