• Naziv: DRAŽENKA ŽMUK
  • Naselje: Zamlaka, 42202
  • Grad/Općina: Trnovec Bartolovečki
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAŽENKA ŽMUK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 224,98 HRK 900,22 HRK
DRAŽENKA ŽMUK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 402,31 HRK 2.279,87 HRK
DRAŽENKA ŽMUK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.223,66 HRK 486,53 HRK
DRAŽENKA ŽMUK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 790,44 HRK 297,48 HRK
DRAŽENKA ŽMUK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 580,22 HRK 662,01 HRK
Ukupno 3.221,61 HRK 4.626,11 HRK