• Naziv: GORAN KUNDAK
  • Naselje: Pavlovac, 43270
  • Grad/Općina: Veliki Grđevac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GORAN KUNDAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.697,69 HRK 6.794,05 HRK
GORAN KUNDAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 9.234,94 HRK 3.681,74 HRK
GORAN KUNDAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 1.690,14 HRK
GORAN KUNDAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.378,77 HRK 5.008,57 HRK
Ukupno 19.802,54 HRK 17.174,50 HRK