• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Miljana, 49296
  • Grad/Općina: Zagorska Sela
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 208,49 HRK 833,80 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.523,00 HRK 35,02 HRK
Ukupno 1.731,49 HRK 868,82 HRK