• Naziv: MARINA KRUŽIĆ
  • Naselje: Zadobarje, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARINA KRUŽIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 156,89 HRK 627,92 HRK
MARINA KRUŽIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 334,90 HRK 1.897,88 HRK
MARINA KRUŽIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 853,41 HRK 328,24 HRK
MARINA KRUŽIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 556,58 HRK 200,14 HRK
MARINA KRUŽIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 399,45 HRK 445,50 HRK
Ukupno 2.301,23 HRK 3.499,68 HRK