• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Cirkovljan, 40323
  • Grad/Općina: Prelog
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 145,47 HRK 582,21 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 791,44 HRK 325,65 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 550,17 HRK 207,07 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 375,27 HRK 443,97 HRK
Ukupno 1.862,35 HRK 1.558,90 HRK