• Naziv: STJEPAN MIKLEUŠEVIĆ
  • Naselje: Slavonski Brod, 35000
  • Grad/Općina: Slavonski Brod
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJEPAN MIKLEUŠEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 406,50 HRK 1.626,02 HRK
STJEPAN MIKLEUŠEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.970,02 HRK 60,99 HRK
Ukupno 3.376,52 HRK 1.687,01 HRK