• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Marina, 21222
  • Grad/Općina: Marina
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 54,03 HRK 216,15 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 394,79 HRK 8,11 HRK
Ukupno 448,82 HRK 224,26 HRK