• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Roždanik, 44323
  • Grad/Općina: Novska
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 432,61 HRK 432,61 HRK
Ukupno 432,61 HRK 432,61 HRK