• Naziv: MISLAV TRAVAREVIĆ
  • Naselje: Sibinj, 35252
  • Grad/Općina: Sibinj
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MISLAV TRAVAREVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 249,90 HRK 999,98 HRK
MISLAV TRAVAREVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 527,45 HRK 2.988,98 HRK
MISLAV TRAVAREVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.359,12 HRK 540,45 HRK
MISLAV TRAVAREVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 878,05 HRK 330,44 HRK
MISLAV TRAVAREVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 644,51 HRK 735,16 HRK
Ukupno 3.659,03 HRK 5.595,01 HRK