• Naziv: RADIVOJEVIĆ, VL.LAZAR RADIVOJEVIĆ
  • Naselje: Trpinja, 32224
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RADIVOJEVIĆ, VL.LAZAR RADIVOJEVIĆ EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 5.302,46 HRK 30.047,13 HRK
RADIVOJEVIĆ, VL.LAZAR RADIVOJEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.976,84 HRK 11.913,49 HRK
RADIVOJEVIĆ, VL.LAZAR RADIVOJEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 16.193,50 HRK 12.287,59 HRK
RADIVOJEVIĆ, VL.LAZAR RADIVOJEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 1.690,14 HRK
RADIVOJEVIĆ, VL.LAZAR RADIVOJEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 7.678,21 HRK 8.976,95 HRK
Ukupno 36.642,15 HRK 64.915,30 HRK