• Naziv: JOŠKO BOLANČA
  • Naselje: Kaštel Sućurac, 21212
  • Grad/Općina: Kaštela
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOŠKO BOLANČA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 138,06 HRK 552,39 HRK
JOŠKO BOLANČA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 198,87 HRK 1.126,84 HRK
JOŠKO BOLANČA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 750,84 HRK 298,53 HRK
JOŠKO BOLANČA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 485,04 HRK 182,52 HRK
JOŠKO BOLANČA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 356,00 HRK 406,21 HRK
JOŠKO BOLANČA Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2016 20.000,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 21.928,81 HRK 2.566,49 HRK