• Naziv: MAJA NOVAKOVIĆ
  • Naselje: Borova, 33410
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAJA NOVAKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.178,53 HRK 8.718,40 HRK
MAJA NOVAKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 10.703,06 HRK 4.255,65 HRK
MAJA NOVAKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 1.690,14 HRK
MAJA NOVAKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.618,94 HRK 6.411,32 HRK
Ukupno 22.991,67 HRK 21.075,51 HRK