• Naziv: LUCIJA KUZMINSKI
  • Naselje: Reka, 48305
  • Grad/Općina: Koprivnica
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LUCIJA KUZMINSKI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 219,86 HRK 880,03 HRK
LUCIJA KUZMINSKI EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.196,13 HRK 492,22 HRK
LUCIJA KUZMINSKI EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 790,44 HRK 297,48 HRK
LUCIJA KUZMINSKI EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 567,15 HRK 671,17 HRK
Ukupno 2.773,58 HRK 2.340,90 HRK