• Naziv: DAVID BOGOVIĆ
  • Naselje: Donji Cerovac, 47240
  • Grad/Općina: Slunj
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAVID BOGOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.722,84 HRK 6.894,96 HRK
DAVID BOGOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 3.460,00 HRK 19.606,81 HRK
DAVID BOGOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.650,15 HRK 5.243,82 HRK
DAVID BOGOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 9.371,70 HRK 3.726,33 HRK
DAVID BOGOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 1.690,14 HRK
DAVID BOGOVIĆ EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 1.102,80 HRK 1.102,80 HRK
DAVID BOGOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.443,75 HRK 5.070,38 HRK
DAVID BOGOVIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 5.808,53 HRK 0,00 HRK
Ukupno 35.050,91 HRK 43.335,24 HRK