• Naziv: TIHOMIR CVETKOVIĆ
  • Naselje: Desno Trebarjevo, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TIHOMIR CVETKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 324,52 HRK 1.298,74 HRK
TIHOMIR CVETKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.764,93 HRK 698,46 HRK
TIHOMIR CVETKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.409,17 HRK 468,54 HRK
TIHOMIR CVETKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 784,18 HRK 947,49 HRK
Ukupno 4.282,80 HRK 3.413,23 HRK