• Naziv: KRISTIJAN GOJMERAC
  • Naselje: Jugovo Polje, 33412
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRISTIJAN GOJMERAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4.269,15 HRK 17.085,08 HRK
KRISTIJAN GOJMERAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 302,76 HRK 1.715,59 HRK
KRISTIJAN GOJMERAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 23.222,23 HRK 15.809,92 HRK
KRISTIJAN GOJMERAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 1.690,14 HRK
KRISTIJAN GOJMERAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 11.011,29 HRK 12.995,47 HRK
KRISTIJAN GOJMERAC Nacionalna potpora Duhan 2016 69.147,28 HRK 0,00 HRK
KRISTIJAN GOJMERAC Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 6.448,46 HRK 0,00 HRK
Ukupno 118.892,31 HRK 49.296,20 HRK