• Naziv: ANITA PALAIĆ
  • Naselje: Blinjski Kut, 44211
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANITA PALAIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 316,94 HRK 1.268,53 HRK
ANITA PALAIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 667,42 HRK 3.781,99 HRK
ANITA PALAIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.724,14 HRK 685,55 HRK
ANITA PALAIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.113,80 HRK 419,16 HRK
ANITA PALAIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 817,50 HRK 932,83 HRK
Ukupno 4.639,80 HRK 7.088,06 HRK