• Naziv: GORAN PINTAR
  • Naselje: Crni Lug, 51317
  • Grad/Općina: Delnice
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GORAN PINTAR EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 5.763,48 HRK 5.763,48 HRK
Ukupno 5.763,48 HRK 5.763,48 HRK