• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gaboš, 32212
  • Grad/Općina: Markušica
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 1.442,56 HRK 1.442,56 HRK
Ukupno 1.442,56 HRK 1.442,56 HRK